BG MUSIC CHANNEL: „Модерните BG Хитове“

logo RGB

BG MUSIC CHANNEL е специализирана българска национална телевизия с музикално-развлекателен профил.

BG MUSIC CHANNEL стартира излъчването си на 01.06.2013г. Излъчва мултикаст сигнал в два формата – SD 16:9 и FULL HD.

BG MUSIC CHANNEL е част от BG GROUP, като тя допълва портфолиото на свързаните дружества, обединени в обща група, изградена от 4 бранда – BG MUSIC, BG AGENCY, BG PRODUCTION, BG MUSIC CHANNEL. Те оперират както на българския, така и на международния пазар. Всеки от четирите бранда е специализиран и профилиран в своята сфера, като всички те са взаимнодопълващи се с крайна цел да изградят стабилна група, която да обхване максимално широк спектър от свързани дейности.

BG MUSIC CHANNEL е телевизия за модерна българска музика, като се стреми да бъде адекватна на тенденцията към нарастване на интереса от различните поколения към българската популярна музика.

BG MUSIC CHANNEL има 24-часова музикална програма, 7 дни в седмицата, която съдържа единствено и само модерна мейнстрийм българска музика. Основните стилове, застъпени в програмата са български поп, рок, хип-хоп, R&B, Dance и Club-на музика като излъчва предимно най-качествената продукция, актуалните БГ изпълнители и модерните БГ хитове.


СЛОГАН:

Модерните BG хитове!


ПРОГРАМА:

BG MUSIC CHANNEL излъчва музикална програма във формат CHT /Contemporary Hit Television (Съвременна Хит Телевизия), „ТОП 40“, „Горещите 100“. Реално в ефира на телевизията се излъчват приблизително 100 броя български видеоклипа, всеки с различен интезитет на ротация, като обективните критерии по които се избират 100-те видеоклипа основно са те да бъдат най-качествените, най-популярните и най-актуалните към момента в модерната комерсиална мейнстрийм българска музика. За основен източник на информация, който окачествява видеата в плейлиста на BG MUSIC CHANNEL се използват данни на испанската мониторинг компания, оперираща на българския пазар – BMAT, имащa дългосрочни договорни отношения с организациите за колективно управление на права в България – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР. Като допълнителни източници се използват – интернет, Vbox7, Youtube, Facebook и други.

CHT /Contemporary Hit Television

Съвременна Хит Телевизия (съвременни хитове, хитов плейлист, настоящи хитове, хитова музика, топ 40, горещите 100) е телевизионен формат, който е често срещан в САЩ, Великобритания, Ирландия, Канада, Нова Зеландия и Австралия, който се фокусира върху излъчването на настояща и отминала популярна музика, определена като популярна от класациите „ТОП 40“.

Mainstream CHТ

Мейнстрийм Съвременна Хит Телевизия, също известна като CHТ-поп или тийнейджърски–CHТ, излъчва основно поп, денс, ubran, hip-hop, r&b, понякога и рок. Формата често е наричан „ТОП 40“, поради включването на различни жанрове музика в плейлиста. CHТ-поп е пряк наследник на оригиналната концепция „ТОП 40 радио“, която произхожда от САЩ от далечната 1950г.

Rhythmic CHT

Ритмична Съвременна Хит Телевизия, още известна като ритмичен-CHТ или ърбан-СHT е музикална телевизия, фокусирана върху hip-hop и R&B стиловете. Този тип музикални телевизии, излъчват във формат много близък до CHТ-поп, въпреки основното застъпване на hip-hop и R&B, в плейлистите им се включват и доста комерсиални поп и денс видеа. Този формат е един от най-успешните в САЩ.


ФИЛОСОФИЯ:

Да събере най-доброто от стиловото разнообразие на актуална българска музика в един ефир и да се превърне в най-качествената платформа за популяризиране на модерна българска музика. Да се превърне в лицето на модерната българска музика. Да задоволява нуждата от българска музика, развлечения, информация и интерактивност.


МИСИЯ:

Да популяризира, развива и утвърждава българската поп музика и да възпитава зрителите да предпочитат българска поп музика. Защото българите трябва да познават, харесват и да се гордеят със своята собствена музика! Да изгради динамична и интерактивна програма, съобразена с нуждите на аудиторията.


ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ / ТАРГЕТ ГРУПИ:

BG MUSIC CHANNEL e предназначена предимно за младите хора, но съдържанието ѝ задоволява интересите и потребностите на по-голяма част от населението. Основната аудитория е активно, социално и мобилно градско население, разделена 50 на 50% мъже / жени. Основните таргет групи са в диапазона 18-34г., модерни и комуникативни хора, слушащи и интересуващи се от модерна българска музика.

Населено място: градско население

Пол: 50% мъже – 50%жени

Първични възрастови групи: 18-24, 25-29, 30-34

Вторични възрастови групи: 10-14, 15-17, 35-39, 40-44

Доходи: средни и високи

Образование: средно, висше

Етнос: без оглед